Schoolkalender en vakantierooster

Bekijk de belangrijkste data

Schoolkalender en vakantierooster

In onze schoolkalender ziet u wanneer de belangrijkste feestdagen op basisschool WestWijs worden gevierd. Wanneer de studiedagen plaatsvinden. Wanneer de vakanties zijn dit schooljaar. Wanneer de oudergesprekken plaatsvinden, en nog veel meer.

Voor ouders en verzorgers is de kalender beschikbaar in de Parro - app.


Extra verlof kunt u hier aanvragen.


Vakantierooster 
Herfstvakantie23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie19 februari t/m 23 februari 2024
Goede vrijdag / Pasen29 maart en 1 april 2024
Koningsdag 27 april 2024 (valt in het weekend)
Meivakantie29 april t/m 10 mei 2024
Hemelvaart en de dag erna(valt in de meivakantie)
Pinksterdag20 mei 2024
Zomervakantie22 juli t/m 30 augustus 2024

Studiedagen en teambijeenkomsten voor leerkrachten:

Leerlingen zijn vrij op: 
Maandag 30 oktober 2023maandag na de herfstvakantie, alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdag 22 december 2023vrijdag voor de kerstvakantie, alle leerlingen hele dag vrij
Maandag 12 februari 2024alle leerlingen hele dag vrij
Woensdag 10 april 2024alle leerlingen hele dag vrij
Donderdag 20 juni 2024Alle leerlingen vrij vanaf 12:00u
Vrijdag 21 juni 2024Alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdag 19 juli 2024vrijdag voor de zomervakantie, alle leerlingen hele dag vrij