Schoolkalender en vakantierooster

Bekijk de belangrijkste data

Schoolkalender en vakantierooster

In onze schoolkalender ziet u wanneer de belangrijkste feestdagen op basisschool WestWijs worden gevierd. Wanneer de studiedagen plaatsvinden. Wanneer de vakanties zijn dit schooljaar. Wanneer de oudergesprekken plaatsvinden, en nog veel meer.

Voor ouders en verzorgers is de kalender beschikbaar in de Parro - app.


Extra verlof kunt u hier aanvragen.


Vakantierooster 
Herfstvakantie17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie26 december t/m 6 januari 2022
Voorjaarsvakantie27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag / Pasen7 en 10 april 2023
Koningsdag en de dag erna27 en 28 april 2023
Meivakantie1 t/m 5 mei 2023
Hemelvaart en de dag erna18 en 19 mei 2022
Pinkstervakantie29 mei t/m 5 juni 2023
Zomervakantie24 juli t/m 1 september 2023

Studiedagen en teambijeenkomsten voor leerkrachten:

Leerlingen zijn vrij op: 
Woensdag 5 oktober 2022Alle leerlingen hele dag vrij
Maandag 24 oktober 2022maandag na de herfstvakantie, alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdag 23 december 2022vrijdag voor de kerstvakantie, alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdagmiddag 24 februari 2023groepen 3 t/m 8 zijn om 12:30 uur vrij
Vrijdagmiddag 31 maart 2023groepen 3 t/m 8 zijn om 12:30 uur vrij
Vrijdag 23 juni 2023Alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdag 21 juli 2023vrijdag voor de zomervakantie (o.v.b.), alle leerlingen hele dag vrij